Strategisk Analyse og Systemdesign

Niveaukrav

Matematik A
Fysik C eller Geovidenskab A

Samfundsfag B eller
International økonomi B og
virksomhedsøkonomi B

Dansk A
Engelsk B

Adgangskvotienter

Ansøg