Bygning 324 Foto: Stamers Kontor, Facade mellem Bygning 304/305 Foto: Kaara Smith, Bygning 220 Foto: Kontraframe

Rundvisninger på DTU

Virksomheder, organisationer og foreninger der ønsker at få en introduktion til DTU eller udvide deres kendskab til universitetet har nu mulighed for at købe en grupperundvisning med personlig guide.

Vi tilbyder to ruter ”Campusudvikling på DTU” og ”Kunst på DTU”. Ruterne har hver en varighed på cirka 1½ time. Førstnævnte giver et indblik i DTU’s historie og campusudvikling under visionen Transforming DTU. Sidstnævnte viser en række af de kunstværker frem, som er en del af campusmiljøet.

Rundvisningerne varetages af en DTU-studerende.

Hvor og hvornår?

Rundvisningerne foregår på Lyngby Campus med start i Hovedbygning 101A.

Hver rundvisning tilbydes én gang ugentligt på henholdsvis tirsdage i lige uger og torsdage i ulige uger. Sæsonen løber marts-juni og september-november. Ønsker I en kortere eller længere rundvisning, laver vi gerne en skræddersyet løsning ved henvendelse til DTU’s rundvisningstjeneste: campustour@dtu.dk

Pris og afbudspolitik

Prisen pr. rundvisning er 1.500 kr. (ekskl. moms) og er for en lukket gruppe på maksimum 15 personer. Ved større grupper er der ved ekstra betaling mulighed for at dele gruppen op i to. Booking foregår efter først-til-mølle princippet og kan ske op til to uger inden rundvisningen.

Ved aflysning op til to uger før rundvisningen, refunderes det fulde beløb fratrukket et administrationsgebyr på 250 kr. Aflysninger op til en uge før refunderes med 50 procent af det fulde beløb. Ved aflysninger senere end en uge før er der ikke mulighed for at få refunderet beløbet, men dog er der mulighed for at ændre datoen frem til fem hverdage før rundvisningen.

Booking
For booking af en af de ovenstående rundvisninger: Send en mail til  campustour@dtu.dk

 

 

Kontakt

Mia Sang Vergmann Jørnø
Chefkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 12 49

Kontakt

Gitte Lunde Andresen
Kontorchef, Stakeholder Management
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 11 96